CURRICULUM

 1.      ACADEMISCH (UNIVERSITAIR) ONDERWIJS

 

1.1       ACADEMISCHE OPLEIDINGEN

 

Diploma 2de cyclus

naam:  

DOCTOR IN DE GENEES-HEEL-EN VERLOSKUNDE

behaalde graad:  

GROTE ONDERSCHEIDING

universiteit:  

RUG

jaar:  

1986

 

 

 

1.2      VOORTGEZETTE ACADEMISCHE OPLEIDINGEN (3de cyclus) en POSTACADEMISCHE VORMING

 

Aanvullende opleidingen, specialisatieopleidingen, doctoraatsopleiding, docententraining, …

(met vermelding van behaald diploma of getuigschrift, behaalde graad, universiteit en jaar)

Diploma of getuigschrift Graad Universiteit Jaar
DOCTOR IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

 

GROOTSTE ONDERSCHEIDING RUG 1990
GYNAECOLOOG

 

RUG – UNIVERSITY SOUTH AUSTRALIA 2001
DOCENTEN TRAINING

 

RUG 2004
GOOD CLINICAL PRACTICE

 

RUG 2007

 

 

Doctoraat: 2 doctoraten

 

 

            Titel van proefschrift:  

De rol van de zona pellucida bij geassisteerde fertilisatie door middel van micromanipulatie

 

 Promotor: Prof Vandekerckhove
 Behaalde graad: Grootste Onderscheiding
 Universiteit: RUG
 Datum: 1990

 

 

 

Aggregaat Hoger Onderwijs:

 

 

            Titel van proefschrift:  

Clinical and physiological evaluation of techniques of  assisted reproduction for the treatment of male infertility

 

 Universiteit: RUG
 Datum: 1994

 

 

2.      BEROEPSLOOPBAAN (met vermelding van de nevenactiviteiten)

 

Functie of opdracht

 

Instelling of werkgever Van (d/m/j) Tot (d/m/j)
Leerlingassistent

 

Anatomie, RUG, Prof Fautrez 1/10/82 30/06/83
Researchassistent

 

Rheumatologie, RUG, Prof Veys 1/10/84 30/06/85
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde RUG

 

01/10/79 30/06/86
Assistent Gynaecologie-verloskunde Universitair Ziekenhuis, Gent 01/08/86 01/02/87
Research Fellow

 

Universiteit Adelaide, Zuid Australië 01/09/87 01/02/88
Assistent Gynaecologie-verloskunde Universitair Ziekenhuis, Gent 06/02/88 01/07/91
biomedisch doctoraat

 

RUG 05/1990
Erkenning als gynaecoloog

 

1 44960 55 340 01/08/91
Voorgezette specialisatie

 

Universitair Ziekenhuis, Rotterdam 01/09/91

 

31/12/91
Consulent verloskunde

 

Universitair Ziekenhuis, Rotterdam 01/01/92 31/12/94
Vast staflid gynaecologische oncologie

 

Universitair Ziekenhuis, Gent 01/09/91 heden
Aggregaat Hoger onderwijs

 

RUG 1994
Kliniekhoofd gynaecologische oncologie Universitair Ziekenhuis 1997
aanvullende opleiding laparascopie in oncologische gynaecologische heelkunde

 

institut oscar lambret, universiteit, rijsel 2003
Verzapping tot Professor RUG 1998  

 

 

 

 

 

3.      ONDERWIJS

 

Beschrijf in maximum één bladzijde:

  • het gepresteerde onderwijs (vermelding van instelling, duur en voorwerp van het reeds gegeven onderwijs)
  • uw persoonlijke inbreng (opvatting en opbouw van de cursus, koppeling onderwijs-onderzoek, onderwijsvernieuwing, verdere planning …)

 

 

1. Gestructureerde stage : borstaandoeningen (in de academiejaren 2003, ’04, ’05). 1 proef geneeskunde 4 u introductieles (+40 u begeleiding) per jaar
1’ Verantwoordelijke voor de gestructureerde stage (in de academiejaren 2006, ’07) 1 proef geneeskunde 12 u les

(84 uur begeleiding)

2. Modellen in het kankeronderzoek (in de jaren 2003, ’04, ’05, ’06, ’07,’08,’09,’10,’11) : hoorcollege. 2 master biomedische wetenschappen 6 u per jaar
3. tutor blok urogynaecologie- seksualiteit en voortplanting (in de ’03, ’04, ’05, ’06, ‘07) 2 bach. geneeskunde 7u30 per jaar
4. gynaecologische oncologie in 2007 : hoorcollege. 1 proef geneeskunde 4 u per jaar
5. Tutor blok diagnostiek (’03, ’04, ’05, ’06, ’07,’08,’09). Auteur van de tutorial ivm borstkanker.

 

3 bach. geneeskunde 7u30 per jaar
6. RUG-KUL-VUB-UIA gemeenschappelijke cursus laparascopie Geneeskunde 24 u
7. RUG-KUL-VUB-UIA gemeenschappelijke cursus colposcopie (’01, ’02, ’03, ’04, ’05) Geneeskunde 1u per jaar
8. RUG-KUL-VUB-UIA diagnostiek van borstaandoeningen (’03, ’04, ’05, ’06, ‘07) Geneeskunde 2u per jaar
9. RUG (‘98,’ 99) Menopauze, 3e proef geneeskunde 1,5 u per jaar
10.RUG (‘97,’ 98,’ 99, ’00, ’01, ‘02) Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, stolling, mors in utero, urologische aandoeningen, schildklieraandoeningen, 2e proef geneeskunde 3 u per jaar
11. Z lijn 6 studenten : onderwerpen : menopauze, hormonale substitutie, soya als borstkanker preventie – dit laatste onderwerp resulteerde reeds in een publicatie
12. V lijn in meerdere jaren : praktische vaardigheden in de gynaecologie 4 u per jaar
13. Boost onderwijs (’04, ‘05) 3 u per jaar
14. Stationsproeven (‘02, ’03, ’04, ’05, ’06)                                                                            4 u per jaar
15. geintegreerd klinisch eindexamen afnemen (’03, ’04, ’05, ’06,’07) 7 u per jaar
16. P onderwijs (’05, ’06, ’07,’08,’09,’10,’11) : borstkanker 1 u
17. RUG – UIA (’96, ’97, ’98, ’99, ‘00, ‘01, ‘02, ‘03) Verloskunde, cursus pelvische reëducatie, kinesitherapie

 

Kinesitherapie bijzondere bijscholing

 

3 uur
18. Urgenties is de verloskunde (‘99, ‘00, ‘01, ‘02, ’03, ’04, ’05, ’06, ’07,’09,’10,’11)) Kader opleiding, verpleging 4,5 uur
19. Universiteit Adelaide, QEH  (’86) Gynaecologie

 

Zesde jaar geneeskunde 3 uur
licentie kinesitherapie : gynaecologie (’06, ’07) Eerste licentie kine 3 uur
2009-2013
20. hoorcollege

 

 

Modellen in het kankeronderzoek; hormonen en kanker, virussen en kanker 1 master  biomedische wetenschappen 6 u per jaar
21. hoorcollege Cervixpathologie, menopauze, geintegreerd onderwijs 1 master geneeskunde 4.5 u jaar
22. P-lijn P onderwijs: borstkanker 1 master geneeskunde 1 u
23. V-lijn V lijn : praktische vaardigheden in de gynaecologie 3 bach geneeskunde 4 u
24. Skillslab Gynaecologisch onderzoek 3e master geneeskunde 4u
25. GOV GOV sessie 1e master 8u
26. Gestructureerde stage borstaandoeningen 1 master geneeskunde 40u
27. GKE Stationsproeven 4e master geneeskunde 4u
28. GKE Klinische casus 4e master geneeskunde 4u
29. werkcollege Cursus D001706 kanker DMBIOM3 50u
30. hoorcollege Urgenties is de verloskunde Kader opleiding verpleging 4,5u
Sterke betrokkenheid bij het begeleiden de studenten tijdens de consultaties en de operaties. Na iedere consultatie probeer ik de student te toetsen wat zij of hij geleerd heeft uit de concrete casus

 

 

4.      WETENSCHAPPELIJK CURRICULUM : (cf. bijlagen 1, 2 en 3)

 

 

 

 

5.      WETENSCHAPPELIJKE ONDERSCHEIDINGEN EN PRIJZEN

 

Inhibition of Tamoxifen by the citrus flavonoid tangeretin : an NK cell mediated effect ? Beste postervoorstelling op de annual meeting of the Belgian Association for the studie of Cancer door Dr Boterberg in naam van ME Bracke, HT Depypere, MM Mareel, M Nuytinck, K Vennekens, R Serreyn, 1999.

 

NFWO : 1 500 000 fr voor project -1997 – 1998- Gemeenschappelijk project experimentiële cancerologie (Prof Dr MM Mareel) en gynaecologische oncologie (Prof Dr R Serreyn).

Deze beurs resulteerde in twee publicaties met impactfactor 3.06 en 10.2.

Dit laatste onderzoek werd uitgebreid geciteerd in Amerikaans kranten oa in the New York Times.

 

Centrum voor studie en behandeling van gezwelziekten : 700 000 fr – 1997- Dr Bracke M, Dr Depypere H, Prof Mareel M, Prof Serreyn R. E-Cadherine fragmenten als tumormerkers

 

Promotor van het BOF  project “Fyto-Oestogenen uit soja en hop als ‘natuurlijke’ selectieve oestrogeenreceptor-modulatoren (serm’s) in relatie tot preventie van borstkanker. Bedrag 3 055 826 frank voor 2002. Resulterend in het doctoraat van Judy Maubach. Beste Poster voorstelling op de herfstvergadering van de Belgian Menopause Society.

 

Copromotor van het BOF project : Natuurlijk verloop en rol van HPV bij vrouwelijke patiënten en hun sexuele partner op persistentie en recurrentie van dysplasie na behandeling van precancereuze letsels van de cervix.

 

Promotor van het Medisch Doctoraat van lic  Barbara Vanhoecke  mogelijk gemaakt door een verlenging van het BOF project : 73 500 euro. Met haar werk behaalde zij de E Verschueren Prijs in 2005.

 

Promotor medisch doktoraat van Bioingenieur Selin Bolca. Doktoraat mogelijk gemaakt door sponsoring van de voedingsindustrie (Alpro Soya).  Waarde 150 000 euro. 2006-2014. Gemeenschappelijk project met Prof Verstraeten (fac bioingenieur), Prof De Keukeleire (Pharmacie), Prof Bracke (UZ).

Winnaar van de beste poster op de BMS vergadering 2006.

 

FOD project voor veiligheid van fyto oestrogenen : 550 000 euro in samenwerking met Prof Verstraeten (fac bioingenieur), Prof De Keukeleire (Pharmacie), Prof Bracke (UZ)., faculteit bioingenieur voor de jaren 2006 tot 2014.

 

30 000 euro  voor het starten van de studie : de invloed van oestrogenen op kraakbeek en synoviacellen. Project in samenwerking met Prof Bracke, Prof Verbruggen, Prof Elewaut, Prof Kaufman. De studie wordt verricht als postdoc door Dr F Eertman. 2010;

 

40 000 euro fonds voor het verrichten van het doctoraat van Dr Ottoy. Invloed van het glucose metabolisme op borstkanker. 2012.

 

 

Ik bevestig dat de bovenstaande gegevens alsook het wetenschappelijk curriculum in eer en geweten werden ingevuld en mogen nagegaan worden.

 

 

 

 

 

 

Datum en handtekening

 

Aantal bijlagen:….


Bijlage 1

 

PUBLICATIES (GERANGSCHIKT PER CATEGORIE VOLGENS ONDERSTAANDE DEFINITIES EN BINNEN IEDERE CATEGORIE CHRONOLOGISCH)


Boeken

(b1) auteur of co-auteur van boeken
Leybaert L and Depypere HT. In vitro gamete micromanipulation and intracellu­lar ionic changes. In Recent developments in obstetrics and gynecology, Parthenon Publishing Group, 1995, UK

 

Depypere H, Gerris J, Comhaire F. Donor sperm insemination and spermban­king. In Male Infertility – Clinical Investigation, Cause, Evaluation and Treatment. Ed Comhaire. Chapter 23 Hall Medical, London, 1996.

 

Comhaire F, Depypere H, Gordts S, Milingos S, Schoonjans F. The effective cumulative pregnancy rate of conventional and advanced methods of treatment of oligo-astheno-terato-zoos­permia. In Research in Male gametes : production and quality. Eds Hamamah S, Mieusset R, pp 299-305, 1996.

 

Bracke M,  Boterberg T, Depypere H,  Stove Ch, Leclercq G, Vandecasteele, Mareel M.  The citrus methoxyflavone tangeretin affects human cell-cell interactions. In : Flavonoids in Cell Function. J.A. Manthley and B. Buslig (Eds.) , Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002, pp 135-139.

 

  1. Vanhoecke, H. Depypere, D. De Keukeleire, and M. Bracke. Cellular activities related to growth and invasion: Targets for flavonoids. Recent Res. Devel. Cell Sci., 1(2004): 165-192. ISBN: 81-7895-112-6. Transworld Research Network.

 

B.W. Vanhoecke, H.T. Depypere and M. Bracke: Molecular cross-talks during invasion and metastasis. In: Recent Research Developments in Cell Science. S.G. Pandalai (Ed.), Transworld Research Network, Kerala, 2004

 

  1. Derycke, V. Van Marck, H. Depypere and M. Bracke: Cancer, a Disease of Growth, Differentiation, Tissue Integrity and Ectopic Cell Death. In: In vivo Characterisation of Tumors by means of Nuclear Medicine. C. Vandewiele (Ed.), academia press, 2004.

 

Bracke, M.E., Boterberg, T., Depypere, H.T., Stove, C., Leclercq, G. and Mareel, M.M.:

The citrus methoxyflavone tangeretin affects human cell-cell interactions. In: “Flavonoids in Cell Function”, pp. 135-139 (B. Buslig and J. Manthey, Eds.). Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002.

 

Bracke, M.E., De Maeseneer, D., Van Marck, V., Derycke, L., Vanhoecke, B., De Wever, O. and Depypere, H.T.: Cell motility and breast cancer metastasis. In: “Breast Cancer Metastasis”, Chapter 4, pp. 47-75 (R.E. Mansel, O. Fodstad and W.G. Jiang, Eds.). Kluwer (Springer) Academic Publishers, 2007.

 

(b2) hoofdstukken in boeken (geen proceedings van conferenties)

(b3) boeken als editor

 

Artikels

(a1) artikels opgenomen in ISI Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index) – beperkt tot artikels van het type: article, review, letter, note, proceedings paper
Luyten F, Verbruggen G, Veys E, Goffin E, Depypere H. In vitro repair potential     of articular cartilage proteoglycan metabolism in the different areas of the femoral condyles in human cartilage explants. J Rheumatology 1985;14:329- 334.

 

Depypere HT, McLaughlin KJ, Seamark RF, Warnes GM, Matthews CD. A comparison of zona cutting and zona drilling as techniques for assisted fertilizati­on in the mouse. J Reprod Fertil 1988;84:205-211.

 

Carroll J, Depypere HT, Matthews CD.  Freeze-thaw induced changes of the zona pellucida explains decreased rates of fertilization in frozen-thawed mouse oocytes. J Reprod Fertil 1990;90:547-553.

 

Depypere HT, Carroll JC, Vandekerckhove D, Matthews CD. Normal survival and in vitro development after cryopreservation of zona drilled embryos. Hu­man Reproduction 1991;6:432-435.

 

Payne D, McLaughlin KJ, Depypere HT, Kirby CA, Warnes GM, Matthews CD. Experience with zona drilling and zona cutting to improve fertilization rates of human oocytes in vitro. Human Reproduction 1991;6:423-431.

 

Depypere HT, Dhont M, Verschraegen-Spae MR, Coppens M. Tubal hydatidi­form mole. Am J Obstet Gyn 1993;169:209-210.

 

Verschraegen-Spae MR, Depypere HT, Speleman F, Dhont M, De Paepe A. Familial Turner syndrome. Clin Genet 1992;41:218-220.

 

Depypere HT, Leybaert L. Intracellular pH changes during zona drilling. Fertil Steril 1994;61:319-323.

 

Depypere HT, Gordts S, Campo R, Comhaire F. Methods to increase the suc­cess rate of artificial insemination with donor semen. Human Reproduction 1994;9:661-663.

 

Comhaire F, Depypere HT, Gordts S, Millingos S. Up-to-date management of male infertility : conventional treatment versus assisted reproductive techno­logy. J Fert Reprod 1994;1:6-10.

 

Depypere HT, Millingos A, Comhaire F. Intrauterine insemination in male subfer­tility : a comparative study of spermpreparation using a commercial percoll kit and conventional sperm wash. Eur J Obst Gyn and Reprod Biol 1995;62:225-229.

 

Comhaire F,  Depypere H, Millingos S. Statement on intra-uterine insemination. International Journal of Andrology 1995;18:76-77.

 

Comhaire F, Millingos A, Liapi A, Gordts S, Campo R, Depypere H, Dhont M and Schoonjans F. The effective cumulative pregnancy rate of different modes of treatment of male infertility. Andrologia 1995;27:217-221.

 

Van Kets H, Vrijens M, Van Trappen Y, Delbarge W, Van de Pas H, Temmerman M, Depypere H, Batar I, Barri P, Martinez F, Iglesias-Cortit L, Wu Shangchun, Hu Jing, Cao Xiaoming, Feng Zuan-chong, Wu Ming Hui, Wil­demeersch D, Pizarro E, Andrade A and Thiery M. The frameless GyneFix intrauterine implant : a major improvement in efficacy, expulsion and toleran­ce. Adv Contracept 1995;11:131-142.

 

Leybaert L, Depypere H, Dhont M, de Hemptinne A. Changes of intracel­lular free calcium during intracytoplasmic sperm injection. Molecular Reproduction and development 1996;43:256-260.

 

Depypere H, Dhont M. Chronic uterovaginal prolapse : preoperative treatment. J of Obstetrics  and Gynaecology 1997;17:209-210.

 

Depypere H, Coppens M, Versichelen L, Serreyn R, Van Kets H, Dhont M. Endo­metrial spreading during endometrium ablation. Gynaecological Endoscopy 1997;6:155-156.

 

Van de Voorde, Depypere H, Vanheel B. The influence of pregnancy on endothelium-derived nitric oxide mediated relaxations in isolated human re­sistance vessels. Fundam Clin Pharmacol 1997;11:371-377.

 

Bracke M, Depypere H, Labit C, Van Marck V, Vennekens K, Vermeulen S, Mael fait I, Phillipe J, Serreyn R, Mareel M. Functional downregeulation of the E-cadherin/catenin complex leads to loss of contact inhibition of motility and of mitochondrial activity, but not of growth in confluent epithelial cell cultures. European Journal of Cell Biology 1997;74:342-349. (I.F. = 2.353)

 

Van Kets H, Van der Pas H, Thiery M, Wildemeersch D, Vrijens M, Vantrappen Y, Temmerman M, Depypere H, Delbarge W, Dhont M et al. The Gynefix implant systems for interval, postabortal and postpartum contraception : a significant advance in long -term reversible contraception. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 1997;2:1-13.

 

Wildemeersch D, Van Kets H, Vrijens M, Delbarge W, Vantrappen Y, Temmer­man M, Depypere H and Thiery M. Intrauterine contraception in adolescent women : The Gynefix implant. Annals of the New York Academy of Sciences 1997;816:440-450.

 

Van de Voorde J, Delaey, Ch,  Depypere H, Vanheel B. Mechanisms involved in the vasorelaxing influence of histamine on isolated human subcutaneous resitance arteries. Eur J Pharmacol 1998;349:61-66.

 

Bracke M, Depypere H, Labit C, Van Marck V, Vennekens K, Vermeulen S, Mael fait I, Phillipe J, Serreyn R, Mareel M. Functional downregeulation of the E-cadherin/catenin complex leads to loss of contact inhibition of motility and of mitochondrial activity, but not of growth in confluent epithelial cell cultures. European Journal of Cell Biology 1997;74:342-349. (I.F. = 2.353)

 

Bracke M, Depypere H,  Boterberg T, Van marck V, Vennekens K, Vanluche­ne E, Nuytinck M,  Serreyn R, Mareel M. Inhibition of Tamoxifen’s therapeutic benefit by tangeretin in mammary cancer Journal of the National Cancer Institute 1999;91:354-359. Commented by Susan Gilbert in The New York Times : “Surprise Finding on Tamoxifen and Citrus” (2-3-1999). Commented by Valerie Andrews in Healthscout : “Cancer Treatment Jinxed by Juice? Citrus can thwart tamoxifen” (8-4-1999). (I.F. = 12.945)

 

Depypere H.T., Bracke M.E., Boterberg T., Mareel M.M,  Nuytinck M, Vennekens K., Serreyn R. Inhibition of tamoxifen’s therapeutic benefit by tangeretin in mammary cancer. Europ. J. Cancer 2000 ; 36: 71-77. (I.F. = 2.244)

 

Depypere H, Rong H, Boterberg T, Serreyn R, Stove Ch, Van Slambrouck S, De Keukeleire D, Mareel M, Bracke M. 8-Prenylnaringenin, the phytoestrogen in hops and beer, may influence the incidence of breastcancer. Europ. J. Cancer 2000 ; 36: 71-77.

 

Nickelsen T., Creatsas G., Rechberger T. Depypere H., Erenus M., Quail D., Arndt T., Bonnar J., for the Euralox 1 Study Group. Diffential effects of raloxifene and continuous combined hormone replacement therapy on biochemical markers of cardiovascular risk. Climacteric 2001 ;4 :320-331.

 

Maubach, J.; Depypere, H.; Serreyn, R.; De Keukeleire, D.; Mareel, M.; Bracke, M.; “Quantitation of soy phytoestrogens in human breast tissue and biological fluids”, J. Nutr., 2002, 132, 577-577.  (I.F. = 3.620)

 

Rong H, Boterberg T, Maubach J, Stove Ch, Depypere H, Van Slambrouck S, Serreyn R, De Keukeleire D, Mareel M, Bracke M. 8-Prenylnaringenin, the phytoestrogen in hops and beer, upregulates the function of the E-cadherin/catenin complex in human mammary carcinoma cells. Eur J Cell Biol 2001 ; 80 :580-585. (I.F. = 2.085)

 

Herman Depypere, Patrick Neven, Tore Lunde, Pierluigi Benedetti-Panici, Aila Tiitinen, Bodgan Marinescu, Tobie de Villiers, Tim Hillard, Antonio Cano, Eitan Peer, Deborah Quail, Thomas Nickelsen for the Euralox 1 Study Group. Euralox 1: Uterine safety of Kliogest versus Evista: Preliminary results. Europ. J. Cancer 2002, 38, 7

 

Depypere HT, De Prins F, De Sutter Ph, Makar A, Schockaert N, Tjalma W, Van Dam P, Vergote I Neven P on behalf of the VWOG. Hormone receptor expression  in flemish patients with in situ and invasive primary breastcancer. Europ. J. Cancer 2002. Suppl 6.

 

Cocquyt V, Villeirs G, Blondeel Ph, Depypere H, Mortier M, Serreyn R, Van Den Broecke R, Van Belle S. Assessment of response to preoperative chemotherapie in patients with stage II and III breast cancer : the value of MRI. The Breast 2002 ;11 :309-315.

 

Bracke M,  Boterberg T, Depypere H,  Stove Ch, Leclercq G, Vandecasteele, Mareel M.  The citrus methoxyflavone tangeretin affects human cell-cell interactions. In : Flavonoids in Cell Function. J.A. Manthley and B. Buslig (Eds.) , Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002, pp 135-139.

 

Cocquyt V, Blondeel Ph, Depypere H, Praedt M, Schelfhout V, Silva O, Hurley J, Serreyn R, Daems K, Van Belle S. Different responses to preoperative chemotherapy for invasive lobular and invasive ductal breast carcinoma. EJSO 2003 ;29 :361-367.

 

Selvaggi G, Monstrey S, Depypere H, Blondeel P, Van Landuyt K, Hamdi M, Dhont M.

Creation of a neovagina with use of a pudendal thigh fasciocutaneous flap and restoration of uterovaginal continuity. Fertil Steril. 2003 Sep;80(3):607-11.

 

Cocquyt V, Blondeel Ph, Depypere H, Van De Sijpe K, Daems K, Monstrey S, Van Belle S. Better cosmetic results and comparable quality of lift after skin-sparing mastectomy and immediate autologous breast reconstruction compared to breast conservative treatment. BJPS 2003 ;56 :462-470.

 

Maubach J, Bracke M, Heyerick A, Depypere H, Serreyn R, Mareel M, De Keukeleire D. Quantitation of soy-derived phytoestrogens in human breast tissue and biological fluids by high-performance liquid chromatography. J Chromotography B 2003 ;784 :137-144. (I.F. = 2.085)

 

Cocquyt V, Schelfhout V, Blondeel Ph, Depypere H, Daems K, Serreyn R. The role of biological markers as predictors of response to preoperative chemotherapy in large primary breast cancer. Medical Oncol 2003 ;20 :221-232.

 

Maubach J, Depypere H, Goeman J, Van der Eycken J, Heyerick A, Bracke M, Blondeel P and De Keukeleire D. Distribution of soy-derived phytoestrogens in human breast tissue and biological fluids. Obstetrics and Gynecology . Obstetr Gynecol 2004; 103, 892-898. (I.F. = 3.512)

 

Vanhoecke, B.; Depypere, H.; De Keukeleire, D.; Bracke, M.; “Cellular activities related to growth and invasion: Targets for flavonoids”, Recent Res. Devel. Cell. Sci., 2004, 1, 165-192.

 

De Coen K., Lissens W., De Cuyper C., Depypere H., De Praeter C. De Coen K., Lissens W., De Cuyper C., Depypere H., De Praeter C. Familial male lethal incontinentia pigmenti: a rare cause of recurring spontaneous abortions. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2004, 16 suppl 1, p253. (peer reviewed en geïndexeerd voor Medline).

 

M.E. Bracke, B.W. Vanhoecke, H.T. Depypere, H.J. Kloosterboer. Tibolone and its metabolites inhibit the invasion of human breast cancer cells. EJC Supplements, 2004, 2(9): 105-112.

 

Neven P, Quail D, Marin F, Creatsas G, Depypere H, Rechberger T,  Liu-Leage S, Pavo I, Schmitt H, Nickelsen T. Comparing raloxifene with continuous combined estrogen-progestin therapy in potmenopausal women: review of Euralox 1. Maturitas 2005; 52: 87-101.

 

Van Slambrouck S, Parmar V, Sharma S, De Bondt B, Flore F, Coopman P, Vanhoecke B, Boterberg T, Depypere H, Leclercq G, Bracke M. Tangeretine inhibits extracellular-signal-regulated kinase phorphorylation. FEBS  Letters, 2005, 579:1665-1669. (I.F. = 3.415)
Vanhoecke B, Delporte F, Van Braeckel E, Heyerick A, Depypere H, Nuytinck M, De Keukeleire D, and Bracke M. A Safety study of oral tangeretin and xanthohumol administration to laboratory mice. In Vivo, 2005, 19: 103-108. (I.F. = 1.037)

Vanhoecke B, Depypere H, De Beyter A, Sharma S, Parmar V, De Keukeleire D, and  Bracke M. New anti-invasive compounds: results from the Indo-Belgian screening program. Pure Appl. Chem., 2005, 77(1):65-74. (I.F. = 1.679)

 

Beerens E, Van Rentergem L, Praet M Sturtewagen Y, Weyers S, Temmerman M, Depypere H, Claeys P, Cuvelier C. Human papillomavirus DNA detection in women with primary abnormal cytology  of the cervix : prevalence and distribution of HPV genotypes. Cytopathology 2005 16;199-205.

 

Derycke L, Van Marck V, Depypere H, Bracke M. Molecular targets of growth, differentiation, tissue integrity and ectopic cell dath in cancer cells. Cancer Biother Radiopharmac. 2005, 20:579-588.  (I.F. = 1.669)

 

Vanhoecke B, Derycke L, Van Marck V, Depypere H, De Keukeleire D, and Bracke M. The anti-invasive effect of xanthohumol, a prenylated chalcone present  in hops (Humulus lupulus L.) and beer. Int. J. Cancer  2005, 889-895. (I.F. = 4.700)
Depypere, H., Bracke, M., Vanhoecke, B., De Keukeleire, D., Heyerick, A., Bolca, S., Verstraete W. Are phytoestrogens of any help? International Journal of Gynecological Cancer, 2006; 16[S2], 580-580.

 

Vanhoecke B.W., Bracke M.E, Kloosterboer H.J. en Depypere H.T. Tibolone and its metabolites inhibit invasion of human mammary carcinoma cells in vitro. Maturitas 2006; 54: 229-237. (I.F. 2005 = 2.004)

 

Heyerick A, Vervacke S, Depypere H, Bracke M, De keukeleire D. A first prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Maturitas 2006; 54: 164-175. (I.F. 2005 = 2.004)

 

Depypere HT, Langlois MR, Delanghe JR, Temmerman M, Dhont M. Haptoglobin polymorphism in patients with preeclampsia. Clin Chem Lab Med. 2006;44(8):924-8.

 

Derycke L, De Wever O, Stove V, Vanhoecke B, Delanghe J, Depypere H, Bracke M. Soluble N-cadherin in human biological fluids. Int J Cancer. 2006 Dec 15;119(12):2895-2900. (I.F. 2005 =  4.693)

 

Dollé L, Depypere HT, Bracke ME. Anti-invasive/anti-metastasis strategies: new roads, new tools and new hopes. Curr Cancer Drug Targets. 2006 Dec;6(8):729-51. (I.F.= 5.677)

 

Depypere H, Ph Tummers, De Bacquer D, Debacker G, Do M, Dhont M. Number of women needed in a prospective trial to prove potential cardiovascular benefit of hormone replacement therapy. Climacteric. 2007 ; 10:238-243.

 

Bolca, S., Possemiers, S., Maervoet, V., Huybrechts, I., Heyerick, A., Vervarcke, S., Depypere, H., De Keukeleire, D., Bracke, M., De Henauw, S., Verstraete, W., Van de Wiele, T. Microbial and dietary factors associated with the 8-prenylnaringenin producer phenotype: a dietary intervention trial with fifty healthy post-menopausal. British Journal of Nutrition, 2007; 98[5], 950-959. (I.F.=2.339)

 

Bolca, S., Possemiers, S., Herregat, A., Huybrechts, I., Heyerick, A., De Vriese, S., Verbruggen, M., Depypere, H., De Keukeleire, D., Bracke, M., De Henauw, S., Verstraete, W., Van de Wiele, T. Microbial and dietary factors are associated with the equol producer phenotype in healthy postmenopausal women. Journal of Nutrition, 2007; 137[10], 2242-2246. (I.F.=3.771)

 

Possemiers, S., Bolca, S., Eeckhaut, E., Depypere, H., Verstraete, W. Metabolism of isoflavones, lignans and prenylflavonoids by intestinal bacteria: producer phenotyping and relation with intestinal community. FEMS Microbiology Ecology, 2007; 61; 372-383.

 

De Wever O, Derycke L, Hendrix A, De Meerleer G, Godeau F, Depypere H, Bracke M. Soluble cadherins as cancer biomarkers. Clin Exp Metastasis. 2007;24(8):685-97. (I.F. = 3.048)

 

Bracke, M., Vanhoecke, B., Dercycke, L., Bolca, S., Possemiers, S., Heyerick, A., Stevens, C.V., De Keukeleire, D., Depypere, H.T., Verstraete, W., Williams, C.A., McKenna, S.T., Tomar, S., Sharma, D., Prasad, A.K., DePass, A.L., Parmar, V.S. Plant polyphenolics as anti-invasive cancer agents. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2008; 8[3], 171-185.

 

Sturdee DW, Archer DF, Rakov V, Lang E; CHOICE Study Investigators. Ultra-low-dose continuous combined estradiol and norethisterone acetate: improved bleeding profile in postmenopausal women.Climacteric. 2008 Feb;11(1):63-73.PMID: 18202966 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Bracke ME, Vanhoecke BW, Derycke L, Bolca S, Possemiers S, Heyerick A, Stevens CV, De Keukeleire D, Depypere HT, Verstraete W, Williams CA, McKenna ST, Tomar S, Sharma D, Prasad AK, DePass AL, Parmar VS. Anticancer Agents Med Chem. 2008 Feb;8(2):171-85.

 

Maubach, J., Bracke, M., Depypere, H., De Keukeleire, D. and  Heyerick, A.: Cellular uptake of soy-derived phytoestrogens in vitro and in human whole blood, JPCCR, 2, 64-70, 2008.

 

Hamdi M, Sinove Y, Depypere H, Van Den Broucke R, Vakaet L, Cocquyt V, Villeirs G, Lambein C, Van Maele G. The role of oncoplastic surgery in breast cancer. Acta Chir Belg. 2008 Nov-Dec;108(6):666-72.PMID: 19241915 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Kenemans P, Bundred NJ, Foidart JM, Kubista E, von Schoultz B, Sismondi P, Vassilopoulou-Sellin R, Yip CH, Egberts J, Mol-Arts M, Mulder R, van Os S, Beckmann MW. Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor symptoms: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. LIBERATE Study Group.Lancet Oncol. 2009 Feb;10(2):135-46. Epub 2009 Jan 23.PMID: 19167925 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Blondeel PN, Hijjawi J, Depypere H, Roche N, Van Landuyt K. Shaping the breast in aesthetic and reconstructive breast surgery: an easy three-step principle. Plast Reconstr Surg. 2009 Feb;123(2):455-62. Review.PMID: 19182601 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Blondeel PN, Hijjawi J, Depypere H, Roche N, Van Landuyt K. Shaping the breast in aesthetic and reconstructive breast surgery: an easy three-step principle. Part II–Breast reconstruction after total mastectomy. Plast Reconstr Surg. 2009 Mar;123(3):794-805.PMID: 19319042 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Blondeel PN, Hijjawi J, Depypere H, Roche N, Van Landuyt K. Shaping the breast in aesthetic and reconstructive breast surgery: an easy three-step principle. Part III–reconstruction following breast conservative treatment.Plast Reconstr Surg. 2009 Jul;124(1):28-38.PMID: 19568041 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

D’haeseleer E, Depypere H, Claeys S, Van Borsel J, Van Lierde K. The menopause and the female larynx, clinical aspects and therapeutic options: a literature review.Maturitas. 2009; 20;64(1):27-32. Epub 2009 Jul 25. Review.PMID: 19632797 [PubMed – indexed for MEDLINE]. Equal contribution of the First two authors

 

Blondeel PN, Hijjawi J, Depypere H, Roche N, Van Landuyt K. Shaping the breast in aesthetic and reconstructive breast surgery: an easy three-step principle. Part IV–aesthetic breast surgery.Plast Reconstr Surg. 2009 Aug;124(2):372-82.PMID: 19644250 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Bolca S, Wyns C, Possemiers S, Depypere H, De Keukeleire D, Bracke M, Verstraete W,Heyerick A. Cosupplementation of isoflavones, prenylflavonoids, and lignans alters human exposure to phytoestrogen-derived 17beta-estradiol equivalents.J Nutr. 2009; 139(12):2293-300. Epub 2009 Oct 28.PMID: 19864398 (I.F.=4,091)

 

Depypere HT, Hillard T, Erkkola R, Lukkari-Lax E, Kunz M, Rautiainen P, Schram JH. A 60-month non-comparative study on bleeding profiles with the levonorgestrel intrauterine system from the late transition period to estrogen supplemented menopause. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010 Dec;153(2):176-80.PMID: 20888118

 

Bolca S, Li J, Nikolic D, Roche N, Blondeel P, Possemiers S, De Keukeleire D, Bracke M, Heyerick A, van Breemen RB, Depypere H. Disposition of hop prenylflavonoids in human breast tissue. Mol Nutr Food Res. 2010 Jul;54 Suppl 2:S284-94.PMID: 20486208 [PubMed – indexed for MEDLINE] (I.F.=4,713)

 

Bolca S, Urpi-Sarda M, Blondeel P, Roche N, Vanhaecke L, Possemiers S, Al-Maharik N, Botting N, De Keukeleire D, Bracke M, Heyerick A, Manach C & Depypere H (2010) Disposition of soy isoflavones in normal breast tissue. American Journal of Clinical Nutrition, 91:976-84. (IF= 6.606)  Citations= 7.

 

D’haeseleer E, Depypere H, Claeys S, Wuyts FL, De Ley S, Van Lierde KM. The impact of menopause on vocal quality. Menopause. 2011;18:267-272. Oct 27. [Epub ahead of print]PMID: 21037486 [PubMed – as supplied by publisher]
D’haeseleer E, Depypere H, Claeys S, Wuyts FL, Baudonck N, Van Lierde KM.

Vocal Characteristics of Middle-Aged Premenopausal Women.J Voice. 2011; 25: 360-366. [Epub ahead of print]PMID: 20189350 [PubMed – as supplied by publisher]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=pubmed&cmd=link&linkname=pubmed_pubmed&uid=20189350
Van Calster B, Van Ginderachter J, Vlasselaer J, Van de Putte G, Berteloot P, Timmerman D, Depypere H, Blomme C, Vlaemynck G, De Jonge E, Van den Broecke R, Vergote I, Amant F, Van Huffel S, Neven P. Uterine and quality of life changes in postmenopausal women with an asymptomatic tamoxifen-thickened endometrium randomized to continuation of tamoxifen or switching to anastrozole. Menopause. 2011 Feb;18(2):224-229.PMID: 20881891

 

Derijcke L., Stove, C., Vercoutter-Edouart, A.-S., De Wever, O., Dollé, L., Colpaert, N., Depypere, H., Michalski, J.-C. and Bracke, M.: The role of non-muscle myosin IIA in aggregation and invasion of human MCF-7 breast cancer cells, Int. J. Dev. Biol., 55, 835-840, 2011. (I.F. 2010 = 2.856)
D’haeseleer, E., Depypere, H., Claeys, S., Van Lierde, K.M. The relation between Body Mass Index and Speaking Fundamental Frequency in Pre- and Postmenopausal Women. Menopause 2011; 18(7): 754-8.

 

D’haeseleer, E., Depypere, H., Claeys, S. Van Lierde, K.M. Nasal resonance in middle aged women: a multiparameter approach.  Annals of Otology, rhinology & laryngology 2011; 120(9): 575-580.
Vanhoecke, B., Van Gele, M., Vercoutter-Edouart, A.S., Dollé, L., Boelens, J., Lust, S., Martinet, W., Depypere, H., De Keukeleire, D., Offner, F., and Bracke, M.: Xanthohumol induces apoptosis via endoplasmic reticulum stress in human breast cancer cells. (Submitted)

Rees M, Pérez-López FR, Ceasu I, Depypere H, Erel T, Lambrinoudaki I, Schenck-Gustafsson K, Simoncini T, van der Schouw Y, Tremollieres F; EMAS. EMAS clinical guide: low-dose vaginal estrogens for postmenopausal vaginal atrophy. Maturitas. 2012 Oct;73(2):171-4. doi: 10.1016/j.maturitas.2012.06.009. Epub 2012 Jul 20.

D’haeseleer E, Depypere H, Claeys S, Baudonck N, Van Lierde K. The impact of hormone therapy on vocal quality in postmenopausal women. J Voice. 2012 Sep;26(5):671.e1-7. doi: 10.1016/j.jvoice.2011.11.011. Epub 2012 May 11.

D’haeseleer E, Depypere H, Claeys S, Van Lierde K. The impact of menopause and hormone therapy on nasal resonance. Logoped Phoniatr Vocol. 2012 Jul;37(2):69-74. doi: 10.3109/14015439.2012.660501. Epub 2012 Mar 1.

Dreisler E, Poulsen LG, Antonsen SL, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Lambrinoudaki I, Pérez-López FR, Simoncini T, Tremollieres F, Rees M, Ulrich LG. EMAS clinical guide: Assessment of the endometrium in peri and postmenopausal women. Maturitas. 2013 Jun;75(2):181-90. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.03.011. Epub 2013 Apr 22.

Pérez-López FR, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Lambrinoudaki I, Rees M, Schenck-Gustafsson K, Tremollieres F, van der Schouw YT, Simoncini T. EMAS clinical guide: Vulvar lichen sclerosus in peri and postmenopausal women. Maturitas. 2013 Jan 3. doi:pii: S0378-5122(12)00406-9. 10.1016/j.maturitas.2012.12.006

Lambrinoudaki I, Ceasu I, Depypere H, Erel T, Rees M, Schenck-Gustafsson K, Simoncini T, Tremollieres F, van der Schouw YT, Pérez-López FR. EMAS position statement: Diet and health in midlife and beyond. Maturitas. 2013 Jan;74(1):99-104. doi: 0.1016/j.maturitas.2012.10.019. Epub 2012 Nov 28.

 

Depypere HT, Comhaire FH. Herbal preparations for the menopause: Beyond isoflavones and black cohosh.

Maturitas. 2014 Feb;77(2):191-4. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.11.001. Epub 2013 Nov 19.

 

Comparison of Speaking Fundamental Frequency between Premenopausal Women and Postmenopausal Women with and without Hormone Therapy.

D’haeseleer E, Depypere H, Van Lierde K. Folia Phoniatr Logop. 2013;65(2):78-83. doi: 10.1159/000350405. Epub 2013 Aug 14.

 

EMAS position statement: Late parenthood.

Mintziori G, Lambrinoudaki I, Kolibianakis EM, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, van der Schouw Y, Simoncini T, Tremollieres F, Tarlatzis BC, Rees M, Goulis DG. Maturitas. 2013 Oct;76(2):200-4. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.07.008. Epub 2013 Aug 6

 

Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial.

Davies C, Pan H, Godwin J, Gray R, Arriagada R, Raina V, Abraham M, Medeiros Alencar VH, Badran A, Bonfill X, Bradbury J, Clarke M, Collins R, Davis SR, Delmestri A, Forbes JF, Haddad P, Hou MF, Inbar M, Khaled H, Kielanowska J, Kwan WH, Mathew BS, Mittra I, Müller B, Nicolucci A, Peralta O, Pernas F, Petruzelka L, Pienkowski T, Radhika R, Rajan B, Rubach MT, Tort S, Urrútia G, Valentini M, Wang Y, Peto R; Adjuvant Tamoxifen: Longer Against Shorter (ATLAS) Collaborative Group.

Lancet. 2013 Mar 9;381(9869):805-16. Erratum in: Lancet. 2013 Mar 9;381(9869):804.

 

Mintziori G, Lambrinoudaki I, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, van der Schouw YT, Simoncini T, Tremollieres F, Tarlatzis BC, Rees M, Goulis DG. EMAS position statement: Fertility preservation. Maturitas. 2014 Jan;77(1):85-9. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.10.010. Epub 2013 Oct 25

 

Mintziori G, Lambrinoudaki I, Kolibianakis EM, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, van der Schouw Y, Simoncini T, Tremollieres F, Tarlatzis BC, Rees M, Goulis DG. EMAS position statement: Late parenthood. Maturitas. 2013 Oct;76(2):200-4. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.07.008. Epub 2013 Aug 6

 

Depypere HT, Bolca S, Bracke M, Delanghe J, Comhaire F, Blondeel P. The serum estradiol concentration is the main determinant of the estradiol concentration in normal breast tissue.

Maturitas. 2015 Feb 7. pii: S0378-5122(15)00031-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.01.014.

 

Depypere H, Desreux J, Rees M; On behalf of the EMAS board.

Response to the question: How does information reduce psychological impact?

Maturitas. 2015 Jan 20. pii: S0378-5122(15)00023-7. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.01.006.

 

Vertriest C, Berardi G, Tomassini F, Vanden Broucke R, Depypere H, Cocquyt V, Denys H, Van Belle S, Troisi RI. Resection of Single Metachronous Liver Metastases from Breast Cancer Stage I-II Yield Excellent Overall and Disease-Free Survival. Single Center Experience and Review of the Literature. Dig Surg. 2015;32(1):52-9. doi: 10.1159/000375132. Epub 2015 Feb 11.

 

Comhaire FH, Depypere HT. Hormones, herbal preparations and nutriceuticals for a better life after the menopause: part II. Climacteric. 2015 Feb 10:1-8. [Epub ahead of print]

 

Comhaire FH, Depypere HT. Hormones, herbal preparations and nutriceuticals for a better life after the menopause: part I. Climacteric. 2015 Feb 10:1-6. [Epub ahead of print]

 

Gaspard U, Verguts J, Simon P, Depypere H, Merckx M, Loquet P, Walravens F, Firquet A, Poppe W, Leunen M, Donders G, Squifflet J, Grandjean P. The use of intrauterine device in nulliparous over 18 years: a Belgian consensus. J Pharm Belg. 2014 Dec;(4):28-35. French.

 

Depypere H, Inki P. The levonorgestrel-releasing intrauterine system for endometrial protection during estrogen replacement therapy: a clinical review. Climacteric. 2015 Jan 2:1-32.

 

Depypere H, Desreux J, Pérez-López FR, Ceausu I, Erel CT, Lambrinoudaki I, Schenck-Gustafsson K, van der Schouw YT, Simoncini T, Tremollieres F, Rees M. EMAS position statement: individualized breast cancer screening versus population-based mammography screening programmes. Maturitas. 2014 Dec;79(4):481-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2014.09.002. Epub 2014 Sep 16.