Professor Depypere Herman

Wetenschappelijk werk

Wetenschappelijk werk

Professor Depypere is sterk betrokken in het wetenschappelijk onderzoek. De ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek is voor de overheid vaak geen prioriteit. Nochtans is dit onderzoek van primordiaal belang willen wij in België onze gezondheidssysteem in stand houden. Indien U professor Depypere in dit onderzoek wilt steunen kan U altijd een schenking verrichten. Alle studies die worden ondersteund door giften zijn door de ethische commissie van het universitair ziekenhuis goedgekeurd. Uw geld komt integraal terecht op een universitaire rekening en wordt uitsluitend gebruikt voor het helpen financieren van het wetenschappelijk werk. Sommige studies omvatten onderzoeken die enkel in het laboratorium worden verricht. Andere studies bieden ook de mogelijkheid zelf te participeren. Indien iemand in de familie dementie, osteoporose, borstkanker heeft gehad is het interessant om deel te nemen aan één van de studies. Sommige studies zijn er op gericht om uw gezondheid optimaal te houden, ook al zijn er geen familiale ziekten aanwezig.  Indien ook U wilt deelnemen aan een van de onderzoeken kan je mij altijd bereiken via 09 221 67 57.

Studie – insuline en menopauze- bestudeert de invloed van de menopauze op het verzwaren van de vrouw. De toename van het vet rond de buikstreek is niet alleen slecht om later suikerziekte en hartziekte te ontwikkelen. Deze vetopstapeling zal ook de kans op het ontwikkelen van borstkanker vergroten.

Studie –minder borstkanker in menopauze- bestudeert hoe we de kans op borstkanker kunnen verminderen. Door het optimaliseren van het insuline metabolisme (minder inname van snelle suikers, meer bewegen) maar ook de optimalisatie van het type hormonen die kunnen genomen worden tijdens de menopauze, probeert deze studie de kans op borstkanker te verminderen.

Studie –preventie van borstkanker- probeert door het toedienen van zwangerschapshormoon bij jonge vrouwen de kans op borstkanker te verminderen. Vrouwen die zwanger worden voor de leeftijd van 30 hebben een halvering van de kans op borstkanker. Samen met een Amerikaanse professor en een Professor uit Hasselt wordt nagekeken of geven van zwangerschapshormoon gedurende 3 maand (subcutane injecties door de vrouw zelf toe te dienen) dezelfde bescherming biedt als een normale zwangerschap. Vrouwen die draagster zijn van het BRCA gen komen voor deze studie in aanmerking. Maar ook vrouwen zonder een genetisch dragerschap komen in aanmerking.

Studie – vrouwen met warmteopwellingen die momenteel in behandeling zijn voor borstkanker- kunnen terecht voor een behandeling die niet interfereert met hun huidige behandeling.

Studie –menopauze en dementie- bestudeert de invloed van het wegvallen van de hormoonproductie door de eierstok tijdens de menopauze en de kans op dementie. Er zijn aanwijzingen dat het innemen van natuurlijke hormonen de kans op dementie kan verminderen.

Heeft U interesse om één van die onderzoeken te steunen, of wilt U deelnemen aan één van die onderzoeken, dan kan je Prof. Depypere altijd opbellen op het nummer 09 221 67 57.

”Een vrouw brengt gemiddelde één derde van haar leven door in de menopauze.”

Dit boek is door professor Depypere geschreven voor de vrouw zelf. Het is een vlot lezend boek, met alle informatie die nodig is om een goede en veilige levenskwaliteit te behouden tijdens de menopauze. Het boek is te koop in zijn praktijk, in de Standaard boekhandel of op het internet.